کتاب‌ها و مقاله‌ها

تفریح اتلاف وقت است!

بسیاری از آدم ها فکرمی کنند اگر بیست و چهار ساعت کار کنند پیشرفت خواهند کرد. این افراد رفته رفته ازپا در می آیند و فرسوده می شوند. آنان خود را آدم هایی مفید و مولدی می دانند ومعمولأ بابت مولد بودن پاداش های ملموسی می گیرند. ادامه مطلب “تفریح اتلاف وقت است!”

کتاب‌ها و مقاله‌ها

بهتر است عقده دلت را خالی کنی!

بسیاری از آدم ها معتقدند اگر عصبانیتشان رابیرون نریزند، رگ هایشان از فرط فشار پاره می شوند. بنابراین معتقدند “ازکوره در رفتن” راه درستی برای ابراز عصبانیت است.

انکار یا فروخوردن احساسات، یا لبخند زدن در حالعصبانیت عمل ناسالمی است. بیشتر متخصصان هم توصیه می کنند عصبانیت خود را«بیرون بریزیم».

ادامه مطلب “بهتر است عقده دلت را خالی کنی!”