پایان‌نامه‌ها

چکیده: بررسي رابطه‌ی سبک‌های فرزندپروری ادراک شده، طرحواره‌های ناسازگار اولیه با احساس تنهایی در نوجوانان

هدف: با توجه به اهميت تنهایی روانشناختی ، سبک‌های فرزندپروری و طرحواره های ناسازگار، درسازگاري و سلامت رواني تعیین ارتباط بين اين سه متغير در دانش آموزان دبیرستانی براي استقرار بهزيستي رواني هدف این پژوهش می باشد.  ادامه مطلب “چکیده: بررسي رابطه‌ی سبک‌های فرزندپروری ادراک شده، طرحواره‌های ناسازگار اولیه با احساس تنهایی در نوجوانان”

پایان‌نامه‌ها

چکیده: رابطه‌ی خودتنظیمی و ادراک خود با شاخص توده‌ی بدنی در دانش آموزان دختر

پژوهش حاضر، با هدف تعیین رابطه میان خودتنظیمی و ادراک خود با شاخص توده بدنی در دانش‌آموزان دختر انجام گرفت. در این پژوهش 212 دانش‌آموز دختر سال سوم تجربی شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 به روشنمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ادامه مطلب “چکیده: رابطه‌ی خودتنظیمی و ادراک خود با شاخص توده‌ی بدنی در دانش آموزان دختر”

پایان‌نامه‌ها

چکیده: ویژگی‏‏‌های روان‏‏سنجی پرسشنامه طرح‌واره‌ ناسازگارانه یانگ و رابطه‌ی آن با خشم

این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‏های روانسنجی پرسشنامه طرح‏واره ناسازگارانه یانگ و رابطه آن با خشم، درزنان 45-25 سال شهر تهران انجام شد. ابتدا به منظور بررسی پایایی پرسشنامه طرح‏واره ناسازگار اولیة 90 سئوالی، پرسشنامه بر روی 30 آزمودنی به مدت فاصله زمانی یک هفته اجرا شد. ادامه مطلب “چکیده: ویژگی‏‏‌های روان‏‏سنجی پرسشنامه طرح‌واره‌ ناسازگارانه یانگ و رابطه‌ی آن با خشم”

پایان‌نامه‌ها

چکیده: مقایسه‌ی کیفیت دلبستگی به والدین و مفهوم خودپنداری تحصیلی در نوجوانان ناشنوا و شنوا

هدف از پژوهش حاضر مقایسه کیفیت دلبستگی به والدین و خود پنداره تحصیلی در نوجوانان ناشنوای دختر و خواهران شنوای آن‏‌ها بود. ادامه مطلب “چکیده: مقایسه‌ی کیفیت دلبستگی به والدین و مفهوم خودپنداری تحصیلی در نوجوانان ناشنوا و شنوا”

پایان‌نامه‌ها

چکیده: مقایسه‌ی طرحواره‌ی ناسازگار اولیه و اهمال‌کاری در بین دانشجویان مشروط و غیرمشروط

یکی از عواملی که موجب سوگیری در تفسیرهای ما از رویدادها می‌شوند طرحواره‌ها می‌باشند و این سوگیری‌ها در آسیب‌شناسی میان فردی به صورت سوء تفاهم ها، نگرش‌های تحریف شده، گمانه‌های نادرست، هدف‌ها و چشم داشت‌های غیر واقع بینانه خود را نشان می‌دهند. ادامه مطلب “چکیده: مقایسه‌ی طرحواره‌ی ناسازگار اولیه و اهمال‌کاری در بین دانشجویان مشروط و غیرمشروط”

پایان‌نامه‌ها

چکیده: مقایسه‌ی سبک‌‏های دلبستگی و سبک‏‌های عشق‌ورزی در والدین کودک عقب‌مانده و والدین کودک عادی

پایان نامه حاضر با عنوان مقایسه سبک دلبستگی و سبک عشق‌ورزی یا انتخاب نمونه‏ ای 200 نفری شامل 100 زوج در گروه والدین دارای کودک عادی و 100 زوج در گروه دارای کودک عقب مانده ذهنی که به مرکز آموزشی وبه زیستی کودکان عقب مانده ذهنی در مناطق 8، 5، 3، 1 شهر تهران مراجعه می‌کردند، مراجعه گردید. ادامه مطلب “چکیده: مقایسه‌ی سبک‌‏های دلبستگی و سبک‏‌های عشق‌ورزی در والدین کودک عقب‌مانده و والدین کودک عادی”

پایان‌نامه‌ها

چکیده: مقایسه‌ی خطای ادراکی و نیمرخ هوشی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه، پیش فعالی و عادی

در این پژوهش به منظور بررسی مقایسه حافظه فعال و پایداری هیجانی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه – بیش فعالی، اوتیسم وکودکان عادی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 90 نفر از دانش آموزان ابتدایی انتخاب و در 3 گروه 30 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ادامه مطلب “چکیده: مقایسه‌ی خطای ادراکی و نیمرخ هوشی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه، پیش فعالی و عادی”

پایان‌نامه‌ها

چکیده: رابطه‌ی هوش هیجانی و ویژگی شخصیتی با سلامت روانی مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران و افراد عادی

در این پژوهش که با هدف بررسی رابطه بین تأثیر هوش هیجانی و ویژگی‏‌های شخصیتی بر سلامت روانی مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران و مقایسه آن با نوجوانان عادی انجام شد 100 نفر از مددجویان کانون و 100 نفراز دانش آموزان بصورت تصادفی از شرایط مشابه اجتماعی اقتصادی انتخاب شدند. ادامه مطلب “چکیده: رابطه‌ی هوش هیجانی و ویژگی شخصیتی با سلامت روانی مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران و افراد عادی”

پایان‌نامه‌ها

چکیده: رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیت و سبک‌های فرزندپروری ادراک شده با سبک‌های هویت نوجوانان

مقدمه: کسب هویت یکی از موضوعات روانی و اجتماعی مهم در میان نوجوانان محسوب می شود تا جایی که بر زندگی  برخی از آن‌ها تاثیرات جدی خواهد داشت و شامل گستره‌ی وسیعی ازموضوعات رفتاری یا بحران‌های اجتماعی می شود.

ادامه مطلب “چکیده: رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیت و سبک‌های فرزندپروری ادراک شده با سبک‌های هویت نوجوانان”

پایان‌نامه‌ها

چکیده: رابطه‌ی عملکرد خانواده و سبک فرزند‌پروری با سخت‌رویی در بین دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی

ارتباط والدین و فرزندان از جمله کارهایی است که سال‏‌ها نظر روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. رابطه‌ی نظام‌مند بین فرزند و خانواده و عملکرد خانوادگی خوب عموماً با نتایج بهتر برای فرزندان همراه است. این رابطه ‏ی نظام‏‌مند بطور مستقیم و غیر‌مستقیم، از طریق سبک‏‌ها و روش‏‌های مختلف فرزند پروری در کودکان تأثیر می‏‌گذارد.

ادامه مطلب “چکیده: رابطه‌ی عملکرد خانواده و سبک فرزند‌پروری با سخت‌رویی در بین دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی”