پایان‌نامه‌ها

چکیده: رابطه‌ی خودکارآمدی و شادکامی با کمال‏‌گرایی دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه‌ی شهر تهران

هدف از این پژوهش تعیین رابطه‌ی خودکارآمدی و شادکامی با کمال‌گرایی نوجوانان دختر دوره‌ی متوسطه‌ی شهر تهران بوده است. تحقیق حاضر به روش همبستگی انجام شده است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه‌ی شهر تهران در سال 1390 – 1391 است. ادامه مطلب “چکیده: رابطه‌ی خودکارآمدی و شادکامی با کمال‏‌گرایی دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه‌ی شهر تهران”

پایان‌نامه‌ها

چکیده: مقایسه‌ی کیفیت دلبستگی به والدین و مفهوم خودپنداری تحصیلی در نوجوانان ناشنوا و شنوا

هدف از پژوهش حاضر مقایسه کیفیت دلبستگی به والدین و خود پنداره تحصیلی در نوجوانان ناشنوای دختر و خواهران شنوای آن‌ها بود. ادامه مطلب “چکیده: مقایسه‌ی کیفیت دلبستگی به والدین و مفهوم خودپنداری تحصیلی در نوجوانان ناشنوا و شنوا”

پایان‌نامه‌ها

چکیده: رابطه‌ی طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک تبیینی (خوش بینی-بدبینی) با سرسختی روان شناختی

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه‌ی بین حیطه های طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک تبیینی (خوش بینی-بدبینی) با سرسختی روانشناختی است. پژوهش حاضر مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه آماری تعداد 300 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه منطقه قرچک است که بر طبق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ادامه مطلب “چکیده: رابطه‌ی طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک تبیینی (خوش بینی-بدبینی) با سرسختی روان شناختی”

پایان‌نامه‌ها

چکیده: بررسي رابطه‌ی سبک‌های فرزندپروری ادراک شده، طرحواره‌های ناسازگار اولیه با احساس تنهایی در نوجوانان

هدف: با توجه به اهميت تنهایی روانشناختی ، سبک‌های فرزندپروری و طرحواره های ناسازگار، درسازگاري و سلامت رواني تعیین ارتباط بين اين سه متغير در دانش آموزان دبیرستانی براي استقرار بهزيستي رواني هدف این پژوهش می باشد.  ادامه مطلب “چکیده: بررسي رابطه‌ی سبک‌های فرزندپروری ادراک شده، طرحواره‌های ناسازگار اولیه با احساس تنهایی در نوجوانان”

مطالب‌درمانی

آگاهی از کودک آزاری جنسی چه کمکی به افراد می کند؟

کودک آزاری جنسی پدیده شایعی است که بسیاری از موارد آن هرگز افشا نمی ­شود ولی آسیب­ های ناشی از آن در برخی موارد غیر قابل جبران بوده یا به سختی جبران می­شوند. باگسترش فناوری­ های اطلاعاتی و ارتباطی و امکان دسترسی بیش ­تر کودکان به وسایلینظیر تلفن همراه و اینترنت، امکان ارتباط آن­ ها با افراد مختلف فراهم شده است. ادامه مطلب “آگاهی از کودک آزاری جنسی چه کمکی به افراد می کند؟”

مطالب‌درمانی

آیا بزرگسالانی که در کودکی تجربه کودک آزاری داشته اند، باید به پزشک مراجعه کنند؟

     برخی افراد ممکن است به تدریج وبا گذشت زمان بتوانند با واقعه سازگار شوند ولی افرادی هم هستند که با گذشت زمان طولانی از واقعه، هنوز تأثیرات آن را نشان می دهند. از جمله اختلالاتی که به دنبال این گونه استرس ها شکل می گیرد، اختلال استرس پس از سانحه است.

ادامه مطلب “آیا بزرگسالانی که در کودکی تجربه کودک آزاری داشته اند، باید به پزشک مراجعه کنند؟”

پایان‌نامه‌ها

چکیده: رابطه‌ی خودتنظیمی و ادراک خود با شاخص توده‌ی بدنی در دانش آموزان دختر

پژوهش حاضر، با هدف تعیین رابطه میان خودتنظیمی و ادراک خود با شاخص توده بدنی در دانش‌آموزان دختر انجام گرفت. در این پژوهش 212 دانش‌آموز دختر سال سوم تجربی شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 به روشنمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ادامه مطلب “چکیده: رابطه‌ی خودتنظیمی و ادراک خود با شاخص توده‌ی بدنی در دانش آموزان دختر”

کتاب‌ها و مقاله‌ها

تفریح اتلاف وقت است!

بسیاری از آدم ها فکرمی کنند اگر بیست و چهار ساعت کار کنند پیشرفت خواهند کرد. این افراد رفته رفته ازپا در می آیند و فرسوده می شوند. آنان خود را آدم هایی مفید و مولدی می دانند ومعمولأ بابت مولد بودن پاداش های ملموسی می گیرند. ادامه مطلب “تفریح اتلاف وقت است!”

کتاب‌ها و مقاله‌ها

بهتر است عقده دلت را خالی کنی!

بسیاری از آدم ها معتقدند اگر عصبانیتشان رابیرون نریزند، رگ هایشان از فرط فشار پاره می شوند. بنابراین معتقدند “ازکوره در رفتن” راه درستی برای ابراز عصبانیت است.

انکار یا فروخوردن احساسات، یا لبخند زدن در حالعصبانیت عمل ناسالمی است. بیشتر متخصصان هم توصیه می کنند عصبانیت خود را«بیرون بریزیم».

ادامه مطلب “بهتر است عقده دلت را خالی کنی!”

پایان‌نامه‌ها

چکیده: ویژگی‏‏‌های روان‏‏سنجی پرسشنامه طرح‌واره‌ ناسازگارانه یانگ و رابطه‌ی آن با خشم

این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‏های روانسنجی پرسشنامه طرح‏واره ناسازگارانه یانگ و رابطه آن با خشم، درزنان 45-25 سال شهر تهران انجام شد. ابتدا به منظور بررسی پایایی پرسشنامه طرح‏واره ناسازگار اولیة 90 سئوالی، پرسشنامه بر روی 30 آزمودنی به مدت فاصله زمانی یک هفته اجرا شد. ادامه مطلب “چکیده: ویژگی‏‏‌های روان‏‏سنجی پرسشنامه طرح‌واره‌ ناسازگارانه یانگ و رابطه‌ی آن با خشم”