پایان‌نامه‌ها

چکیده: بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی آزمون کیفیت خواب پیترزبورگ و رابطه‌ی آن با سلامت عمومی در دانشجویان

این پایان‌نامه به بررسی اعتبار، روایی پرسشنامه‌ی کیفیت خواب و رابطه‌ی آن با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه‌های تهران پرداخته است. نمونه‌ی مورد آزمون از میان دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه‌های آزاد و دولتی در رشته‌های گوناگون در سال تحصیلی 89-90 انتخاب شدند و بر روی 323 نفر از دانشجویان صورت گرفت. ادامه مطلب “چکیده: بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی آزمون کیفیت خواب پیترزبورگ و رابطه‌ی آن با سلامت عمومی در دانشجویان”